Justificació i objectius del projecte


L’entorn de l’Infant contribueix significativament al valor que aquest atribueix a la lectura i al desenvolupament de les habilitats prèvies com a lector. Així, doncs, em proposo reflexionar, com i de quina manera el valor que es dóna a la lectura i l’ambient de lectura (o ambient lector) d’un context determinat té influència directa (o no) en el fet que els infants s’aproximin cada dia més als llibres, a la literatura i a la seva màgia.
En aquest sentit em proposo establir i cercar la coherència entre els coneixements adquirits durant la menció de biblioteca escolar i animació a la lectura per tal de poder dur a terme una investigació qualitativa basada en l’anàlisi de com es desenvolupen i quina influència tenen, en un determinat context, els elements que configuren l’ambient lector.


Així doncs els objectius que vull assolir són
Identificar quins són els elements que configuren l’ambient lector de l’escola, objecte d’estudi, i el seu context.
Examinar i observar la qualitat dels elements que configuren l’ambient i la seva relació amb el treball de les competències lectores i el gust per la lectura.
Valorar i treure conclusions sobre si l’ambient lector de l’escola, objecte d’estudi, contribueix positivament a l’adquisició de les competències lectores i el gust per la lectura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada